Φόρμα Εγγραφής 7ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δευτέρα 20 Νοεμβρίου έως και Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017