ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
welcome

Φόρμα Αίτησης για ένταξη στο δίκτυο μελών του lovegreece.com

Για ιδιώτες & οργανισμούς


Η αρμόδια επιτροπή του LoveGreece.com αξιολογεί τα αιτήματα ένταξης στο δίκτυο μελών του, τα οποία υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου και μέσω της παρούσας φόρμας.


Η αποστολή της αίτησης δεν αποτελεί δέσμευση του Lovegreece.com για την ένταξη όλων των αιτούντων ως νέα μέλη του δικτύου του.


Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους αιτούντες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αίτησης από τα μέλη της επιτροπής του Lovegreece.com, δεν αποστέλλονται σε τρίτους και δεν δημοσιοποιούνται.